Author: deroma

ข่าวสาร

เดอร์ โรมา ฟราแกรนซ์ฯ เชิญ DD Perfumery และ Saint Perfume เยี่ยมชมซิมไรส์ ประเทศสิงคโปร์

บริษัท เดอร์ โรมา ฟราแกรนซ์ แอนด์ เคมิคอลส์ จำกัด เรียนเชิญห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ล ดี เพอร์ฟูมเมอรี่ และ บริษัท เซนต์ เพอร์ฟูม จำกัด เยี่ยมชมบริษัท Symrise Asia Pacific Pte Ltd ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 18-20

Read More
ข่าวสาร

เดอร์ โรมา กรุ๊ป สนับสนุนการวางแผนการเงินระยะยาวให้กับพนักงาน

เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2567 เดอร์ โรมา กรุ๊ป ได้เชิญคุณคนึงนิจ พิศณุวรเมท, Vice President Marketing – Provident Fund, และคุณณัฐ เมืองแมน, Marketing Provident Fund Busines, จาก บลจ.ทิสโก้ ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มาให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานในเครือเดอร์

Read More
ข่าวสาร

“ซิมไรส์ – เดอร์ โรมา ฟราแกรนซ์ฯ” จัดสัมมนาน้ำหอมสำหรับผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยง

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 บริษัท ซิมไรส์ ร่วมกับ บริษัท เดอร์ โรมา ฟราแกรนซ์ แอนด์ เคมิคอลส์ จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายหัวน้ำหอมรายสำคัญของประเทศ จัดสัมมนาเทรนด์สินค้าและแนวกลิ่นน้ำหอมสำหรับผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยง (Pet Care) พร้อมนำเสนอหัวน้ำหอมที่ผ่านการทดสอบว่าเป็นกลิ่นที่สุนัขชอบ โดยมี Mr. Jackie Chui, Business Development

Read More
ข่าวสาร

การประชุมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ธุรกิจกับคู่ค้ารายสำคัญ Symrise – De Roma

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 คุณนนทกร กิจวโรภาส กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอร์ โรมา ฟราแกรนซ์ แอนด์ เคมิคอลส์ จำกัด ให้การต้อนรับ Mr. Venkat Iyer – ประธานภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก, Ms. Cecille Valencia-Bagcal – รองประธาน

Read More
ข่าวสาร

“เดอร์ โรมา ฟราแกรนซ์” นำเสนอข้อมูลด้านน้ำหอมให้กับ Beauty Expert แบรนด์ Oriental Princess รุ่นที่ 2/2023

บริษัท เดอร์ โรมา ฟราแกรนซ์ แอนด์ เคมิคอลส์ จำกัด จัดสัมมนาเพิ่มทักษะความรู้เกี่ยวกับน้ำหอมให้กับทีม Beauty Expert แบรนด์ Oriental Princess ในวันที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 9.00 น.- 16.00 น. ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ บริษัท

Read More
ข่าวสาร

“เดอร์ โรมา ฟราแกรนซ์ฯ” จัดสัมมนาเทคนิคการดมน้ำหอมให้กับคู่ค้าธุรกิจ

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 บริษัท บริษัท เดอร์ โรมา ฟราแกรนซ์ แอนด์ เคมิคอลส์ จำกัด จัดสัมมนาให้ข้อมูลโครงสร้างน้ำหอม เทคนิคการดมน้ำหอม ทิปส์การใช้น้ำหอม รวมถึงเทคโนโลยีของ Symrise ที่มีในน้ำหอมซึ่งลูกค้าจะได้รับประโยชน์สรรพคุณที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากความหอม หนึ่งไฮไลท์ของสัมมนาดังกล่าวคือการทำเวิร์คช็อปให้ผู้ร่วมสัมมนาทุกท่านได้ปรุงน้ำหอมของตัวเองโดยมีวิทยากรของบริษัท เดอร์ โรมา ฟราแกรนซ์ฯ ให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้มีลูกค้าทรงคุณวุฒิมาร่วมอบรมจำนวนมากและได้รับความสนใจจากลูกค้าจากหลากหลายบริษัท สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์

Read More
ข่าวสาร

ร่วมฉลองการครบรอบ 20 ปี บริษัท เฟลเวอร์ โฟกัส จำกัด กับคอลเลคชั่นน้ำหอมเอ็กซ์คลูซีฟพร้อมข้อเสนอสุดพิเศษ

แรงบันดาลใจจากเครื่องดื่มสู่ผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล อาทิเช่น น้ำหอมฉีดตัวและสบู่อาบน้ำ

Read More
ข่าวสาร

“เดอร์ โรมา ฟราแกรนซ์ฯ” ค้นคว้า ทดลองการสกัดกลิ่นหอมจากดอกไม้ไทยด้วยวิธีอองเฟลอราจ (Enfleurage)

บริษัท เดอร์ โรมา ฟราแกรนซ์ แอนด์ เคมิคอลส์ จำกัด มีความสนใจที่จะศึกษาความเป็นไปได้ในการนำความหอมจากดอกไม้ไทยมาใช้ในอุตสาหกรรมน้ำหอม บริษัทฯ ได้เริ่มทำการทดลองสกัดกลิ่นหอมด้วยวิธีอองเฟลอราจ (Enfleurage) ซึ่งเหมาะกับดอกไม้กลีบบาง เช่น ดอกลีลาวดี ดอกจำปา เป็นวิธีการสกัด โดยการนำดอกไม้วางบนไขมัน/wax เพื่อให้ไขมัน/wax ดูดซับสารหอมจากดอกไม้ โดยต้องเปลี่ยนดอกไม้ทุกวันต่อเนื่อง 10-14 วัน ขึ้นอยู่กับดอกไม้แต่ละชนิด และไขมันจะค่อยๆ ดูดซับสารหอมของดอกไม้

Read More
ข่าวสาร

เดอร์ โรมา ฟราแกรนซ์ฯ รับประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 331/2023 และ 332/2023 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 คุณนนทกร กิจวโรภาส กรรมการผู้จัดการ เดอร์ โรมา ฟราแกรนซ์ แอนด์ เคมิคอลส์ จำกัด และคุณสมบัติ โชคสิทธิเกษม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟลเวอร์ โฟกัส จำกัด เข้ารับประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP)

Read More
ข่าวสาร

“เดอร์ โรมา ฟราแกรนซ์” ติดอาวุธความรู้ด้านน้ำหอมให้คู่ค้ากับงาน “Oriental Princess Perfume Expert Workshop”

บริษัท เดอร์ โรมา ฟราแกรนซ์ แอนด์ เคมิคอลส์ จำกัด จัดสัมมนาเพิ่มทักษะความรู้เกี่ยวกับน้ำหอมให้กับทีม Beauty Expert แบรนด์ Oriental Princess ในวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 9.00 น.- 16.00 น. ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ บริษัท

Read More